Rejestr zbiorów danych osobowych - Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim

Idź do spisu treści

Menu główne:

Rejestr zbiorów danych osobowych


Rejestr zbiorów danch osobowych

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbowickim - świadczeniobiorcy:

Informacje o osobach korzystających i ubiegających się o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej
Informacje o osobach korzystających i ubiegających się o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów
przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz o dłużnikach alimentacyjnych
Informacje o osobach kierowanych, opuszczających, wychowankach i przebywających w pieczy zastępczej
Informacje o osobach będących ofiarami przemocy w rodzinie i sprawcach tej przemocy
Informacje o osobach korzystających i ubiegających się o świadczenie w postaci dostępu do świadczeń zdrowotnych


2. Zbiór danych kontrahentów MGOPS zawiera informacje o kontrahentach GOPS, wartości i przedmiocie umów

3. Zbiór danych osobowych przechowywany w archiwum papierowym

4. Rejestr skarg i wniosków

5. Rejestr korespondencji
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego