Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim

Idź do spisu treści

Menu główne:

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim uprzejmie informuje, że wnioski na pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020 można składać w tutejszym Ośrodku. Wnioski dostępne sąw siedzibie jak i na stronie internetowej Ośrodka.
W związku ze zmianą kryterium dochodowego informuje się, że z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza:

·  dla osoby samotnie gospodarującej  1 542,20 PLN,
·  dla osoby w rodzinie  1 161,60 PLN
 
W związku z epidemią COVID 19 prosi się osoby składające wnioskio zachowanie zasad bezpiecznego zachowania i dostosowania się do obowiązujących obostrzeń.

2. Zmiana do Wytycznych Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowgo z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących w Podprogramie 2020 ... (pobierz)

Utworzono dn. 22 grydnia 2020r
W związku z aktualizacją Wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczących realizacji POPŻ Podprogram 2019 z dnia 17 i 23 marca 2020 dotyczącej usprawniania realizacji dystrybucji wśród osób potrzebujących wprowadzone następujące zasady postępowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19 ... (pobierzi)

Utworzono dn. 06 maja 2020rPROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZEUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ PO-TRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2019 - CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 – lipiec 2020 ... (więcej informacji)

Utworzono dn. 24  lutego 2020r
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2018

CELEM PROGRAMU - jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 – czerwiec 2019 ... więcej informacji (PDF: 110 kB) 

Utworzono dn. 09 listopada 2018r

Pragnę poinformować, iż w związku z możliwością przystąpienia mieszkańców do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, wydawane są formularze oświadczeń.

Druki można pobrać u sołtysów, w szkołach oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim. Wypełnione oświadczenia należy w jak najszybszym terminie (do 8 grudnia 2017 roku) przekazać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim, celem kwalifikacji danej rodziny do tego programu i przyznania paczek żywnościowych. Wydawanie żywności odbędzie się na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki, w okresach cyklicznych do 20 czerwca 2018 r.

Ważna informacja: kwota kryterium dochodowego to: 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1068 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Osoby/rodziny, które są objęte w/w programem przez Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji Społecznej Stronie Śląskie, nie składają nowych oświadczeń.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego