Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim

Idź do spisu treści

Menu główne:

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY
NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM
PODROGRAM 2018


CELEM PROGRAMU - jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 – czerwiec 2019 ... więcej informacji (PDF: 110 kB) 

Utworzono dn. 09 listopada 2018r
Pragnę poinformować, iż w związku z możliwością przystąpienia mieszkańców do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, wydawane są formularze oświadczeń.
Druki można pobrać u sołtysów, w szkołach oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim. Wypełnione oświadczenia należy w jak najszybszym terminie (do 8 grudnia 2017 roku) przekazać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim, celem kwalifikacji danej rodziny do tego programu i przyznania paczek żywnościowych. Wydawanie żywności odbędzie się na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki, w okresach cyklicznych do 20 czerwca 2018 r.

Ważna informacja: kwota kryterium dochodowego to: 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1068 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Osoby/rodziny, które są objęte w/w programem przez Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji Społecznej Stronie Śląskie, nie składają nowych oświadczeń.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego