Ogłoszenia archiwalne - Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim

Idź do spisu treści

Menu główne:

Ogłoszenia archiwalne

Zamówienia publiczne

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

NAZWA ZADANIA: "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 02 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r"...(pobierz)

Utworzono dn. 19 grudnia 2019rGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim ogłasza ofertę na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 02 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.(pobierz)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "SIWZ"(pobierz)

Załączik nr 1 do SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 02.01.2020 roku – do 31.12.2020 roku”(pobierz)

Załącznik nr 2 do SIWZ- Umowa(pobierz)

Załącznik nr 3 do SIWZ - INFORMACJA o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - PZP(pobierz)

Utworzono dn. 09 grudnia 2019r
PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
(którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 EURO)

 Dot. ceny jednego obiadu dla dzieci z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki, uczęszczających do szkół na terenie gminy, w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 
na lata 2019-2023 ...(POBIERZ)
 
Utworzono dn. 19 sierpnia 2019rZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zapytania jest cena jednego obiadu dla dzieci z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki,
uczęszczających do szkół na terenie gminy, w ramach wieloletniego rządowego programu
 „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 ... (POBIERZ)


Utworzono dn. 29 lipca 2019r
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi ... (POBIERZ)

Utworzono dn. 12 czerwca 2019rZAPYTANIE OFERTOWE


OFERTA NA WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH W POMIESZCZENIACH ADOPTOWANYCH NA POTRZEBY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BUDYNKU PRZY ULICY ZĄBKOWICKIEJ 21, 57-230 KAMIENIEC ZĄBKOWICKI (POBIERZ)

Utworzono dn. 19 luty 2019r
PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (POBIERZ)

Utworzono dn. 02 stycznia 2019r
ZAPYTANIE OFERTOWE

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI (POBIERZ)

Utworzono dn. 06 grudnia 2018r

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI


PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro(pobierz)

Utworzono dn. 22 marca 2018rGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 02 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2021r.(pobierz)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "SIWZ"(pobierz)

Załączik nr 1 do SIWZFORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 02.01.2021 roku – do 31.12.2021 roku”(pobierz)

Załącznik nr 2 - Umowa(pobierz)

Załącznik nr 3 do SIWZINFORMACJA o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - PZP(pobierz)

Utworzono dn. 19 grudnia 2017r

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Utworzono dn. 21 czerwca 2017rZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Utworzono dn. 06 czerwca 2017r


ZAPYTANIE OFERTOWEUtworzono dn. 19 stycznia 2017r

Utworzono dn. 29 grudnia 2016r.


Utworzono dn. 12 grudnia 2016r.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego