Ogłoszenia archiwalne - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim

Idź do spisu treści

Menu główne:

Ogłoszenia archiwalne

Zamówienia publiczne
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI


PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro(pobierz)

Utworzono dn. 22 marca 2018rGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 02 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2021r.(pobierz)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "SIWZ"(pobierz)

Załączik nr 1 do SIWZFORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 02.01.2021 roku – do 31.12.2021 roku”(pobierz)

Załącznik nr 2 - Umowa(pobierz)

Załącznik nr 3 do SIWZINFORMACJA o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - PZP(pobierz)

Utworzono dn. 19 grudnia 2017r

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Utworzono dn. 21 czerwca 2017rZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Utworzono dn. 06 czerwca 2017r


ZAPYTANIE OFERTOWEUtworzono dn. 19 stycznia 2017r

Utworzono dn. 29 grudnia 2016r.


Utworzono dn. 12 grudnia 2016r.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego