Ogłoszenia aktualne - Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim

Idź do spisu treści

Menu główne:

Ogłoszenia aktualne

Nabór pracowników
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim

ogłasza nabór na stanowisko: Asystent rodziny

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 21 ... (pobierz)

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ... (pobierz)

Utworzono dn. 04 marca 2022r


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim

ogłasza nabór na stanowisko: Asystent rodziny

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 21 ... (pobierz)

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ... (pobierz)

Utworzono dn. 30 grudnia 2021r

Informacja o wynikach naboru w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim 

na stanowisko : A s y s t e n t  R o d z i n y ... (pobierz)

Utworzono dn. 24  stycznia 2022r 


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim

ogłasza nabór na stanowisko: Asystent rodziny

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 21 ... (pobierz)

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ... (pobierz)

Utworzono dn. 21 września 2021rKierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim

ogłasza nabór na stanowisko: Asystent rodziny

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 21 ... (pobierz)

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ... (pobierz)

Utworzono dn. 03  września 2021r
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim

ogłasza nabór na stanowisko: Asystent rodziny i Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 21 ... (pobierz)

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ... (pobierz)

Utworzono dn. 11 lutego 2021rNabór na pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim

 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Pracownik socjalny ... (pobierz)

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ... (pobierz)

Utworzono dn. 11 lutego 2021rKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim

 ogłasza nabór na stanowisko:

Asystent rodziny i Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego 

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 21 ... (pobierz)

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ... (pobierz) 

Utworzono dn. 26 stycznia 2021rNabór na pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim ogłasza nabór na wolne stanowisko 

urzędnicze: Pracownik socjalny ... (pobierz)

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ... (pobierz

Utworzono dn. 26 stycznia 2021r


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego