Ogłoszenia aktualne - Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim

Idź do spisu treści

Menu główne:

Ogłoszenia aktualne

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na 2022r.” ... (pobierz)

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamówienie publiczne pn.:  „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na 2022r.” ... (pobierz)

Utworzono dn. 10 grudnia 2021r


Informacja z otwarcia ofert

Nazwa zadania: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 02 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. ...(pobierz)

Utworzono dn. 05 stycznia 2021r

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim ogłasza ofertę na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie
 od 02 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 02.01.2021 roku – do 31.12.2021 roku”(pobierz)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "SIWZ"(pobierz)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "SIWZ" - uzupełnienie (pobierz)

Załącznik nr 2 do SIWZ- Umowa (pobierz)

Załącznik nr 3 do SIWZ - INFORMACJA o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - PZP (pobierz)

Utworzono dn. 14 grudnia 2020r
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego