Inspektor ochrony danych - Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim

Idź do spisu treści

Menu główne:

Inspektor ochrony danych

RODO - ochrona danych osobowych
Ośrodek Pomocy Społecznej
57-230 Kamieniec Ząbkowicki,
ul. Ząbkowicka 21

POWOŁANIE
INSPEKTORA OCHRONY DANYCH


Administrator: Ośrodek Pomocy Społecznej 57-230 Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka 21,

Na podstawie art. 37 ust. 1, 5, 6( Rozdział IV Administrator i podmiot przetwarzający - Dz.U.UE.L.2016.119.1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

powołuję w podmiocie : Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim

Inspektora ochrony danych (IOD)


Zgodnie z art. 37 ust. 1 zadania Inspektora ochrony danych to nadzór nad ochroną danych osobowych i zapewnienie zgodności przetwarzania z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a w szczególności:
1. zachowuje w tajemnicy lub poufności szczegóły wykonywanych zadań,
2. informuje administratora, podmiot przetwarzający oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich w związku z ochroną danych osobowych,
3. prowadzi działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty,
4. współpracuje z organem nadzorczym,
5. udziela informacji osobom, których dane dotyczą informacji zgodnie z przysługującymi im prawami,
6. pełni funkcję punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych (w tym z uprzednimi konsultacjami zgodnie z art. 36).

Upoważnienie jest ważne od chwili podpisania i obowiązuje na okres od dnia 25.05.2018r. na czas wiążącej strony umowy o świadczenie usług.

Kamieniec Ząbkowicki, 25.05.2018r.  

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego