Emp@tia - Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim

Idź do spisu treści

Menu główne:

Emp@tia


Portal emp@tia adresowany jest do wszystkich obywateli, lecz szczególnie do osób i rodzin korzystających ze świadczeń socjalnych oferowanych przez państwo. Adresatami portalu są również pracownicy instytucji realizujących politykę socjalną państwa.

Portal emp@tia w jednym miejscu gromadzi kompletne i aktualne informacje pozwalające skutecznie skorzystać z oferowanych przez państwo polskie świadczeń socjalnych i ewentualnie o nie zawnioskować.

Informacje te mogą Państwo znaleźć w zakładce pomoc społeczna, rodzina, orzekanie o niepełnosprawności, świadczenia w UE.

W gminach, które zostały wskazane w Wykazie instytucji, mogą Państwo złożyć wybrany wniosek drogą elektroniczną przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego wchodząc na zakładkę eWnioski.


Pomoc Społeczna:

PS-1 to Wniosek o przyznanie pomocy społecznej;

PS-2 to Powiadomienie o zmianie sytuacji życiowej;

PS-3 to Wniosek o pomoc społeczną dla innej osoby /rodziny.


Wnioski procesowe określone Kodeksem Postępowania Administracyjnego :

ZS-1 to Wniosek o wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy;

ZS-2 to Wniosek o umorzenie należności (w części lub w całości), rozłożenie na raty spłaty należności, odroczenie terminu płatności, zwolnienie lub zmniejszenie odpłatności (w związku z nienależnymi świadczeniami lub świadczeniami realizowanymi odpłatnie);

ZS-3 to Zgłoszenie nieprawidłowości do jednostki terenowej;

ZS-4 to Wniosek o zmianę decyzji lub postanowienia;

ZS-5 to Odwołanie od decyzji lub zażalenie na postanowienie;

ZS-6 to Korespondencja w sprawie do jednostki terenowej.


Opieka nad dzieckiem do lat 3:

RKZ_1 to Wniosek o wpis do rejestru żłobków / klubów dziecięcych;

RKZ_2 to Informacja o zmianie danych w rejestrze żłobków / klubów dziecięcych;

RKZ_3 to Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków / klubów dziecięcych.

Karta Dużej Rodziny:

KDR to Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.


Świadczenia Rodzinne:

SR-1 to Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego;

SR-2 to Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka;

SR-3 to Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego;

SR-4 to Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego;

SR-5 to Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego;

SR-6 to Wniosek o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla osób, które otrzymywały do dnia 1 maja 2004 r. ustalone na siebie świadczenie na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz. U. z 1991 r. nr 45, poz. 200, z późn. zm.);

SR-7 to Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego.


Wnioski procesowe określone Kodeksem Postępowania Administracyjnego:

ZS-1 to Wniosek o wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy;

ZS-2 to Wniosek o umorzenie należności (w części lub w całości), rozłożenie na raty spłaty należności, odroczenie terminu płatności, zwolnienie lub zmniejszenie odpłatności (w związku z nienależnymi świadczeniami lub świadczeniami realizowanymi odpłatnie);

ZS-3 to Zgłoszenie nieprawidłowości do jednostki terenowej;

ZS-4 to Wniosek o zmianę decyzji lub postanowienia;

ZS-5 to Odwołanie od decyzji lub zażalenie na postanowienie;

ZS-6 to Korespondencja w sprawie do jednostki terenowej.


Fundusz Alimentacyjny

FA-1 to Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

FA-2 to Wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.


Wnioski procesowe określone Kodeksem Postępowania Administracyjnego:

ZS-1 to Wniosek o wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy;

ZS-2 to Wniosek o umorzenie należności (w części lub w całości), rozłożenie na raty spłaty należności, odroczenie terminu płatności, zwolnienie lub zmniejszenie odpłatności (w związku z nienależnymi świadczeniami lub świadczeniami realizowanymi odpłatnie);

ZS-3 to Zgłoszenie nieprawidłowości do jednostki terenowej;

ZS-4 to Wniosek o zmianę decyzji lub postanowienia;

ZS-5 to Odwołanie od decyzji lub zażalenie na postanowienie;

ZS-6 to Korespondencja w sprawie do jednostki terenowej


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego