Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim

Idź do spisu treści

Menu główne:

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim


Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".


W celu przekazania pisma konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta na platformie ePUAP.

Można je założyć tutaj wybierając opcję "Zarejestruj się" na górze strony.Jak wysłać pismo ogólne do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim

Należy wejść na link: tutaj
Kliknąć "Wyślij pismo ogólne"
Wybierz sposób logowania
Zalogować sie do ePUAPu
Wyślij pismo ogólne - wybierz Ośrodek Pomocy Społecznej (57-230 Kamieniec Ząbkowicki woj. Dolnośląskie)
Wypełnić pismo zgodnie ze wskazówkami wyświetlonymi na stronie
Po wysłaniu pisma, na Twoją skrzynkę na ePUAPie otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP.xml) potwierdzające przyjęcie dokumentu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego