Druki do pobrania - Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim

Idź do spisu treści

Menu główne:

Druki do pobrania

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-20201. Załącznik 5 do Wytycznych:
Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) ... (pobierz)

2. Załącznik 5.1 do Wytycznych:
Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) ... (pobierz)

3. Załącznik 6 do Wytycznych:
Oświadczenie osoby ubiegającej się o pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym zał. 6 ... (pobierz)

4. Załącznik 6.1 do Wytycznych:
Oświadczenie przedstawiciela placówki, która występuje w imieniu osoby/osób bezdomnej/nych ubiegającej/cych się o pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym dla osób kwalifikowanych w czasie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii zał. 6.1 (pobierz)

5. Załącznik 7 do Wytycznych:
Oświadczenie osoby ubiegającej się o pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (dotyczy osób zakwalifikowanych i wykazanych na liście przekazanej przez OPS) ... (pobierz)

6. Załącznik 7.1 do Wytycznych:
Oświadczenie osoby ubiegającej się o pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym dla osób kwalifikowanych w czasie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wskazanych na liście przekazanej przez OPS ... (pobierz)

Utworzono dn. 22 grudnia 2020r


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego